CURRICULUM VITAE

PERSONLIGE DATA

Fullt navn: Anne Eilertsen
Nasjonalitet: norsk
Fødselsdato: 19. mars 1970
e-mail: anne@nvg.org

UTDANNING OG KVALIFIKASJONER

1989 - 1995 Norges Tekniske Høgskole, Trondheim.
Sivilingeniør i matematikk. Hovedkarakter: 2.2
Viktige fag utenom matematikk: fysikk, datafag, statistikk, numerikk, kjemi
Hovedoppgaven (mars 1995) dreide seg om en faktoriseringsalgoritme og var i hovedsak en forklaring av en algoritme beskrevet i Mathematics of Computation, og av nødvendig bakgrunnsstoff. Karakter: 1.25.
1992 - 1993 Universitetet i Trondheim, grunnfag tysk. Karakter: 2.0
Tok del i et 4 ukers kurs i tysk for utlendinger ved universitetet i Kiel med svært godt resultat.
1995 Universitetet i Trondheim, examen philosophicum. Karakter: 3.0
1986 - 1989 Kongsbakken videregående skole, Tromsø.
Gjennomsnittskarakter (ikke veid): 5.2.

ARBEIDSERFARING

2002 - 2003 Webredaktør/informasjonsrådgiver, Datatilsynet.

Datatilsynet er et forvaltningsorgan som har som hovedoppgave å sørge for at personvernet for den enkelte ivaretas, ved å tilse at gjeldende lover og regler på området følges av både offentlige og private virksomheter.

Arbeidsoppgavene som webredaktør/informasjonsrådgiver var primært

 • å drive, vedlikeholde og videreutvikle Datatilsynets nettsted
 • å bistå informasjonssjef med medieovervåking, pressekontakt og generelt informasjonsarbeid
 • å være redaktør for og publisere Datatilsynets nett-tidsskrift SPOR, som publiseres seks ganger i året

Hadde ansvaret for overgangen til et nyutviklet system for publisering av Datatilsynets nettsider.

Tok i den daglige kontakten med presse og publikum mot og besvarte henvendelser om Datatilsynets arbeid og fungerte for informasjonssjefen ved behov. Arbeidet med å oppdatere og forbedre Datatilsynets informasjonsmateriale, og fulgte med i dagspresse og tidskrifter for å se etter relevante saker for tilsynets arbeid.

1996 - 2002 Redaktør, Kunnskapsforlaget.

Kunnskapsforlaget spesialiserer seg på leksika, ordbøker, atlas og andre oppslagsverk. Har hovedsakelig arbeidet i leksikonredaksjonen, og da først og fremst med Store norske leksikon. Har der blant annet hatt ansvar for følgende fag:
matematikk, statistikk, IT-fag, Internett-baserte media og Internett-teknologi, kvinnesaksrelatert stoff, pseudovitenskap, utdanning og forskning, trykking og grafisk bransje, målenheter, og retningslinjer for uttale og etymologi i leksikonet.

Arbeidsoppgavene som leksikonredaktør har blant annet omfattet

 • redigere artikler til Store norske leksikon (og andre verk) fra fagmedarbeidere; skaffe og administrere fagmedarbeidere, og samarbeide med disse om retningslinjer og prinsipper for overvåking av fagområder
 • skrive og oppdatere av artikler til de ulike verkene selv; overvåke fagområder, følge med i media, samle inn informasjon fra ulike kilder (Internett, aviser, litteratur); foreslå, skaffe og til dels redigere illustrasjoner; samle inn og kvalitetskontrollere URLer til relevante nettsteder
 • tilrettelegge tekstinnhold for ulike lesergrupper, avhengig av målgrupper for ulike verker og ulike fagområder
 • hovedansvar for publisering/oppdatering av Store norske leksikon på nett (administrere korrekturlesing, eksportere og importere oppdateringer og endringer)
 • arbeid med utvikling av forside/web-grensesnitt for nettleksikonet; spesielt ansvar for å oppdatere forsiden på nettleksikonet og skrive korte, aktuelle artikler som kobles til artikler i leksikonet og byttes ut jevnlig
 • arbeid med opprydding og organisering i leksikondatabasen, med strukturering og konvertering av dokumenter i databasen, med å utvikle rutiner for teknisk/redaksjonelt arbeid, og med konvertering/eksport av data fra databasen til ulike anvendelser og plattformer
 • fungere som bindeledd mellom redaksjonen og IT-avdelingen; holde kontakt med eksterne leverandører av IT-tjenester og følge opp mangler og problemer i forhold til disse
 • kvalitetssikring av artikler (egne og andres) vha. korrekturlesing, deskkontroll, registerarbeid og lignende

Har arbeidet redaksjonelt med andre generelle leksika og årbøker, dessuten med matematisk leksikon, medisinsk leksikon, juniorleksikon og kunnskapsspill.

Har også utviklet Intranettsider for den redaksjonelle staben, med nyttige lenker samlet til bruk for de øvrige redaktørene, i tillegg til å skrive instruksjoner og tips når det gjelder bruk av HTML og bruk av diverse online-kilder og andre tekniske verktøy og hjelpemidler. Har dessuten fungert som rådgiver og ressurs for øvrige ansatte når det gjelder bruk av Internett og av ulike tekniske løsninger.

1986 - 1995 Diverse sommerjobber, deriblant programmering hos Siemens AG i München og hos nåværende Telenors forskningsavdeling på Kjeller.

SPRÅKKUNNSKAPER

Norsk morsmål; svært god skriftlig fremstillingsevne
Engelsk flytende, både muntlig og skriftlig
Tysk svært godt, både muntlig og skriftlig
Fransk noe kunnskaper

ANNEN KOMPETANSE

Gode datakunnskaper, bred erfaring på ulike plattformer og med mange ulike typer applikasjoner. Svært god kompetanse innen tekstbehandling, bildebehandling, web-redigering, ulike databaseverktøy, kontorstøtteapplikasjoner. Mange års erfaring med en rekke ulike Internett-verktøy og Internett-tjenester, både profesjonelt og privat, og både til kommunikasjon og innhenting av informasjon. Flere programmeringsspråk, inkl. Java og noe Perl.

Tok 2001 deltidsstudier i IT-fag ved Nettverksuniversitetet; grunnkurs i Javaprogrammering (karakter 1.2) og systemadministrasjon (karakter 1.5).


Tilbake til forsiden.